مدیریت امور هیات علمی
معرفی مدیر
معرفی پرسنل
تماس با ما

مدیر امور هیات علمی دانشگاه

 

 

نام و نام خانوادگی: حسین محمودیان

سمت اجرایی: مدیر امور هیات علمی دانشگاه

مرتبه علمی: مربی

مدرک تحصیلی:

      رشته ی دکتری فلسفه و تاریخ تعلیم و تربیت

 

 

دانلود رزومه

 

سوابق اجرایی:

مدير امور فرهنگي و فوق برنامه دانشگاه

 معاون پژوهشي گروه اخلاق پزشكي دانشگاه
مدیر گروه تاریخ پزشکی و فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

مدیر امور هیات علمی دانشگاه